كلية الطب

Academic Calendar

File
Year - Level
Description
Duration


Second Year
 Schedules of Lectures for the 1st semester of the Second Year (male and female sections)

2022-2023

     Third Year
 MSK MODULE (Female) - Med 21
2022-2023
      Third Year MSK module (Male) - Med 21
 2022-2023
     Third Year URINARY SYSTEM MODULE (MDPT-325) TIME TABLE (Female)
From 30 October to 24 November 2022 
     Third Year URINARY SYSTEM MODULE (MDPT-325) TIME TABLE (Male)
 From 30 October to 24 November 2022
    Third Year  Phase I – Third Year Medicine
Med 21 (Female)
CV SYSTEM MODULE (MBPH-315) TIMETABLE
 From 26 September to 27 October 2022
 Third Year   Phase I – Third Year Medicine
Med 21 (Male)
CV SYSTEM MODULE (MBPH-315) TIMETABLE
 From 26 September to 27 October 2022
    Third Year
 Phase I – Third Year Medicine
Med 21 (Female)
IMMUNITY, BLOOD & LYMPH MODULE

From 28 August

to 22 September 2022

   Third Year
Phase I – Third Year Medicine
Med 21 (Male)
IMMUNITY, BLOOD & LYMPH MODULE 

From 28 August

to 22 September 2022

  Third Year
Academic Calendar for the 3rd year
 Semesters 1 & 2 - 1444

2022-2023


Fourth Year
Teaching Timetable for Academic 4th Year 1444 (2022-23)
Semesters 1 & 2 - 1444

2022-2023


Fifth Year
Teaching Timetable for Academic 5th Year 1444 (2022-23)
 Semesters 1 & 2 - 1444

2022-2023


Sixth Year
Teaching Timetable for Academic 6th Year 1444 (2022-23)
Semesters 1 & 2 - 1444

2022-2023

آخر تحديث 11/26/2022 1:08:56 PM